Branş Derslerimiz

Gaziemir Ataışığı Anaokulu'nda

Eğlenerek öğreniyoruz...

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu zekâ oyunudur. Satrançtaki rekabet ilgiyi artırır, zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Bale ve modern dans çalışmaları; çocuklarımızın bedensel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimini, vücut ve beyin koordinasyonunu, bedenini kullanma-denge becerisi ile disiplinli çalışmalarını, başarma duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirir. Sağlıklı bir vücut gelişimine, grup bilincini oluşturmasına, estetik algılarını ve sanatsal yönlerini geliştirmelerine katkıda bulunur

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Yaratıcı drama, okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. 

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Yüzme, vücudumuzda bulunan bütün kas gruplarını çalıştıran ve vücut koordinasyonunu sağlayan, temel sporlardan biridir. Derslerimiz öncelikle öğrencilerimizi suya alıştırma ve yüzmeyi sevdirme evresi ile başlar. Daha sonra ayak çırpma, doğru vücut pozisyonu, serbest ve sırt üstü yüzme, doğru tekniği geliştirme çalışmaları ile devam eder. Yüzme etkinliğimiz, Haziran,Temmuz olmak üzere 2 dönem olarak devam etmektedir.

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Fen ve matematik çalışmaları, özellikle okul öncesi dönemde çevrelerinde olup biten her şeye güçlü bir ilgisi olan çocukların, laboratuvar öğretmeni tarafından yapılan fen deneyleri ile henüz keşfedemedikleri bilimsel olaylara karsı daha duyarlı hale gelmelerini sağlar. Çocuklar fen, doğa ve matematik çalışmaları ile araştırma, gözlemleme, inceleme, fikirlerini uygulayıp test edebilme, deney yaparak öğrenme, neden-sonuç ilişkisi yaratabilme ve sorgulama gibi bilimsel yöntemleri öğrenirler. Bu çalışmalar çocukların çevrelerini tanımalarına, el becerilerini geliştirmelerine, açık fikirli ve meraklı bireyler olmalarına yardımcı olur.

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Okul öncesi dönemde müzik-orff çalışmaları çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olur. Orff eğitimi çeşitli ritm aletleri, davullar, marakaslar ve ses boruları ile ritm kulaklarını geliştirir ve ses estetiği kazanmalarına yardımcı olur.Melodika ile doğru nefes kullanmayı,ince motor gelişimini destekler.Grup içinde yapılan çalışmalar; yardımlaşmalarına, paylaşmalarına, güven duygularının gelişmesine, konuşma ve hareket becerisi kazanmalarına ve sözcük hazinelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Çocuklar el sanatları çalışmaları ile iç ve dış dünyaları arasında kurdukları bağları, çeşitli resim çalışmaları ve el işleri ile ifade ederler. Okulumuzun sanat atölyesinde yapılan resim, seramik, hamur, kolaj, boyama, tahta boyama, oyun hamuru, parmak boyama ve baskı gibi çeşitli etkinlikler, çocukların el becerilerini, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sanatsal yönlerini geliştirir.

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Günümüzde geleneksel çocuk oyunlarının gittikçe az oynanıyor olması ve bunun yanında bilgisayar oyunlarına ilginin gün geçtikçe artması nedeniyle kendi kültürümüzde bulunan, unutulmaya yüz tutmuş birçok eski çocuk oyunlarını öğrenmeleri ve gelecek nesillere aktarmaları hedeflenmektedir.

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Anabilim Eğitim Kurumları program geliştirme danışmanı Dr. Özgür Şimşek’in, ile birlikte özgün olarak geliştirdiği Düşünme Becerileri Programı kapsamında anaokullarımızda 5-6 yaş gruplarımızda haftada 1 saat Akıl Oyunları dersi yapılır.
Yapılan bu çalışmalar amacı aşağıda belirtilen becerilerin gelişmesini sağlamaktadır.

  • Dikkat/konsantrasyon, algılama
  • Hafıza/hatırlama
  • Görsel algı
  • Akıl yürütme - mantıksal bağ kurma
  • Karşılaştırma yapma
  • Farklı bakış açısı kazanma
  • Hızlı ve doğru karar verme
  • Takım halinde çalışma
  • Problem çözme becerileri
  • Kodlama

 

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Disiplin açısından da halk oyunlarının çok olumlu etkisi vardır. Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar.

Gaziemir Ataışığı Anaokulu

Açık havada gerçekleştirilen bir etkinliğin, çocukların fiziksel gelişimine katkıda bulunduğu gibi doğayı takdir etmeyi, onu korumayı öğrenmesini sağlayıp, ruhsal gelişimine de yardımcı olur.Ayrıca toplumsal sorumluluk bilincini geliştirir.