Etkinliklerimiz

Villa

Etkinliklerimiz

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
 
Okul Öncesi Eğitim, çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve çocuğu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okul öncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıdır. Okumaya yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır.


Metropolitan Okul Olgunluk Testi

Okula hazırlık sınıflarımızda yıkın Mart aylarında her çocuğumuz için birebir okul olgunluk testi uyguluyoruz.Böylelikle çocuklarımızın okula hazır bulunuşluklarını gözlemleyip desteklenmesi gereken becerileri üzerinde,okul-aile işbirliği içinde çalışmalar düzenliyoruz.


Alan Gezileri

3-6 Yaş çocuklarımızın kapalı ortamlardan, sürekli yaşadıkları çevreden kurtuldukları için sevinerek katıldıkları ve doğrudan eğlenerek bilgi ve tecrübeye ulaşmalarını amaçlayarak okul dışı Tiyatro,Müze,Doğa gezileri,Belirli gün ve haftalara uygun geziler düzenliyoruz.
* Çocuklarımızın bu tür gezilerde birçok duyu organı devreye girdiği için, daha sağlam ve unutulmayan bilgiler oluşturulur. Zekâ alanlarının gelişimine katkıda bulunur.
* Geziler çocuklara; olayları, kişileri, doğal koşulları içinde tanıma, bu kişilerin sorunlarını kavrama, eleştirici düşünme yeteneğini geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçülerle yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli davranışlar kazandırmaktadır.
*Ayrıca çocuklar alan gezilerinde toplumsal yaşama uyum sağlama,sıraya girme,toplum içinde doğru davranışlar edinme gibi bir çok davranışı öğrenirler


Sosyal Sorumluluk Projeleri

*Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklarımız evlerinde oynamadıkları oyuncaklarını düzenlemiş olduğumuz kermeste satışa sunarlar.Para alış verişlerini,fedakarlığı ve hayvan sevgisi gibi bir çok duyguyu aynı anda yaşarlar.Sattıkları oyuncaklardan kazandıkları paralar ile barınaklarda yaşayan sessiz dostlarımıza mama bağışında bulunurlar.

*Kızılay Haftasında Kızılay’a bağış toplamak amaçlı evde ebeveynleri ile yaptıkları yiyecekleri kermeste satışa sunarlar.

*Her çocuğumuz için temin etmiş olduğumuz ağaç fidanlarını belirli noktalara dikerler ve kendi isimlerini verdikleri ağaçların zaman içinde kendileri ile birlikte nasıl büyüdüklerini gözlemleme fırsatını yaşarlar


Belirli Gün ve Haftalar

Bir toplumun kutladığı bayramlar ve düzenlediği anma törenleri insanların ortak bilincini oluşturmanın yanı sıra onları bir arada tutan değerlerin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir etkinlik olarak zihinlerde yer eder. Farkındalık, sorumluluk, saygı ve üretkenlik gibi en önemli değerlerimiz anma ve kutlama törenlerinin sembolize ettiği önemli olayların hatırlanması, irdelenmesi ve sorgulamasıyla edinilir.  Bu düşüncelere programlarımızda özel günlere yönelik kutlamalara ve öğrencilerimizin sosyal duygusal ve akademik gelişimlerini destekleyen farklı zaman dilimleri içinde gerçekleşen paylaşımlara önemli bir yer verilir.